Suche

Disclaimer

Deze website van DroneHouse is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet.

Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt ondermeer tariefinformatie begrepen. Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van Securo Europe B.V., die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden.

Securo Europe B.V. behoudt zich ondermeer te allen tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website. Er wordt door Securo Europe B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door Securo Europe B.V..

Securo Europe B.V. kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt.

Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Securo Europe B.V. niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook.

Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht Securo Europe B.V. zich niet aansprakelijk.

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door Securo Europe B.V..

Op alle diensten en producten van Securo Europe B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank Alkmaar en via onze website en op verzoek ter beschikking worden gesteld.

Securo Europe B.V.
De Langeloop 12-R
1742PB Schagen
The Netherlands

Tel: +31224 799 182
E: info@dronehouse.nl
W: www.dronehouse.nl

Btw-nr: NL852830695B01
Kvk nr: 58005633
IBAN: NL12ABNA0497942763
BIC: ABNANL2A

0
    0
    Ihr Einkaufswagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar de website